PDF-sidenummerering

Føj sidetal til PDF-filer online ved hjælp af vores gratis PDF-nummereringsværktøj

Upload fil, som du skal tilføje sidetal til. Vent på færdiggørelse af upload.

Rediger din fil i editoren. Du kan åbne editoren i fuldskærmstilstand.

Efter redigering kan du nemt downloade dit opdaterede PDF-dokument til din enhed.

Om PDF-sidenummerering


For nylig fik jeg et kæmpe dokument i PDF-format, og jeg var nødt til at udføre flere operationer med det og blandt andet lægge sidetal ned. Opgaven blev kompliceret af manglen på kilde, kun selve PDF-filen. Jeg skyndte mig at lede efter sandheden fra alle multifunktionelle redaktører, tænkte jeg pludselig, er der virkelig ikke noget lille program, der ville placere sidetallene? Sidehoveder og sidefødder kan indeholde dato, automatisk paginering, Bates-numre for juridiske dokumenter, titel eller forfatterens navn.

Du kan tilføje sidehoveder og sidefødder til en eller flere PDF-filer. Du kan bruge forskellige sidehoveder og sidefødder i den samme PDF-fil. For eksempel kan du tilføje en overskrift til ulige sider, der viser sidetallet til højre, og en anden overskrift til lige sider med sidetallet til venstre. Når du tilføjer et Bates-nummer, kan du angive antallet af cifre, startnummeret og præfikset eller postfixet, der skal føjes til hvert Bates-nummer.