Numeracja stron PDF

Dodaj numery stron do plików PDF online, korzystając z naszego bezpłatnego narzędzia do numerowania stron PDF

Wgraj plik, do którego musisz dodać numery stron. Poczekaj na zakończenie przesyłania.

Edytuj plik w edytorze. Możesz otworzyć edytor w trybie pełnoekranowym.

Po edycji możesz łatwo pobrać zaktualizowany dokument PDF na swoje urządzenie.

Informacje o numeracji stron PDF


Niedawno dostałem ogromny dokument w formacie PDF i musiałem wykonać na nim kilka operacji, między innymi zanotować numery stron. Zadanie komplikował brak źródła, tylko sam plik PDF. Spieszyłem się, aby szukać prawdy u jakichkolwiek wielofunkcyjnych redaktorów, nagle pomyślałem, czy naprawdę nie ma małego programu, który umieściłby numery stron? Nagłówki i stopki mogą zawierać datę, automatyczną paginację, numery Bates dokumentów prawnych, tytuł lub nazwisko autora.

Możesz dodać nagłówki i stopki do jednego lub wielu plików PDF. W tym samym pliku PDF można używać różnych nagłówków i stopek. Na przykład możesz dodać jeden nagłówek dla stron nieparzystych, który wyświetla numer strony po prawej stronie, a drugi nagłówek dla stron parzystych z numerem strony po lewej. Podczas dodawania numeru Batesa można określić liczbę cyfr, numer początkowy oraz przedrostek lub przyrostek, który ma zostać dodany do każdego numeru Batesa.