Odblokuj PDF online

Odblokuj pliki PDF online, korzystając z naszego bezpłatnego programu do odblokowywania plików PDF

Prześlij plik PDF, który musisz edytować. Poczekaj na zakończenie przesyłania.

Edytuj plik w edytorze. Możesz otworzyć edytor w trybie pełnoekranowym.

Po edycji możesz łatwo pobrać zaktualizowany dokument PDF na swoje urządzenie.

Informacje o odblokowywaniu PDF


Pliki PDF można chronić na kilka sposobów: DRM (Digital Restrictions Management), hasło użytkownika lub autora. Ponadto PDF może być zbiorem obrazów z tekstem. Hasło użytkownika jest wymagane podczas próby otwarcia chronionego dokumentu. Bez niego żadne działania na pliku są niemożliwe. Trudno jest go zresetować lub obejść. Najwygodniejszym sposobem usunięcia hasła jest skorzystanie z usług online. Nie ma potrzeby instalowania czegokolwiek na komputerze, ponadto taka operacja nie jest tak często potrzebna. Usuń hasło z pliku PDF, zresetuj szyfrowanie i odblokuj chroniony dokument.

Oficjalnym sposobem na usunięcie hasła PDF jest użycie własnego narzędzia Adobe Adobe Acrobat Pro. Jest to płatne narzędzie z 30-dniową bezpłatną wersją próbną, dzięki czemu można łatwo usunąć ochronę z przeglądarki plików PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm. Oficjalna ścieżka od Adobe jest dobra, ale niezbyt funkcjonalna. Wymaga wprowadzenia hasła użytkownika, nawet jeśli plik PDF nie jest zaszyfrowany. Aby uprościć proces i skorzystać z dodatkowych funkcji, lepiej wybrać narzędzia innych firm.