Orezávanie PDF

Orezávajte súbory PDF online pomocou nášho bezplatného editora PDF

Nahrajte súbor PDF, ktorý musíte upraviť. Počkajte na dokončenie nahrávania.

Upravte svoj súbor v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný dokument PDF do zariadenia.

O orezávaní PDF


Pôjde o to, ako orezať okraje (a všeobecne zmeniť veľkosť stránok) v dokumente PDF. Napríklad musíte automaticky odstrániť polia v PDF zo všetkých stránok, pretože veľké okraje sťažujú čítanie PDF na už aj tak malej obrazovke elektronickej knihy. Program automaticky orezá každú stránku PDF na maximum, pričom dolný, horný, pravý a ľavý okraj nastaví na nulu. Ak je orámovanie textu na rôznych stránkach odlišné, veľkosť strán sa bude líšiť.

Ak nepotrebujete biele okraje okolo obsahu PDF, odstráňte ich v aplikácii Adobe Acrobat XI pomocou nástroja Orezať. Nerobte si starosti - nemusíte každú stránku v 200-stranovom dokumente orezávať ručne; Acrobat ponúka pohodlnú možnosť na automatické odstránenie bielych okrajov zo všetkých stránok naraz. Ak však váš dokument PDF obsahuje naskenované obrázky, Acrobat ich nebude môcť orezať, pretože neobsahujú okraje bez pixelov.