Usporiadajte PDF

Usporiadajte súbory PDF a stránky online pomocou nášho bezplatného organizátora PDF

Nahrajte súbor PDF, ktorý musíte upraviť. Počkajte na dokončenie nahrávania.

Upravte svoj súbor v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný dokument PDF do zariadenia.

O organizátore PDF


Ak chcete zmeniť poradie stránok PDF, možno boli naskenované v nesprávnom poradí. Ako zmeniť postupnosť stránok v PDF? Ak chcete zmeniť poradie stránok v dokumente PDF, môžete prejsť z panela Miniatúry. V niektorých prípadoch je nevyhnutné nahradiť celú stránku v súbore PDF inou stránkou PDF.

Presun stránky je celkom jednoduchý - stačí zvoliť miniatúru so zodpovedajúcim číslom a presunúť ju na nové miesto na páse s nástrojmi. Týmto spôsobom môžete zameniť stránky a usporiadať ich v požadovanom poradí. Ak permutácia nie je globálna, môžete v okne Acrobat v okne Miniatúry stránok vybrať miniatúry stránok a presunúť ich v rovnakom okne na požadované miesto v dokumente.