Otočiť PDF

Otáčajte súbory PDF online pomocou nášho bezplatného rotátora PDF

Nahrajte súbor PDF, ktorý musíte otočiť. Počkajte na dokončenie nahrávania.

Upravte svoj súbor v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný dokument PDF do zariadenia.

Otáča sa PDF


Funkcia preklopenia dokumentu je k dispozícii takmer vo všetkých editoroch PDF. Mnohé z nich si môžete stiahnuť zadarmo. Nemusíte však nič sťahovať. Pamätajte, že pri práci s online editormi budete musieť nahrať súbory do siete, čo znamená, že upravený dokument sa môže stať voľným dielom. Preto je vhodnejšie používať na osobné dokumenty editory nainštalované v počítači.

Otvorte súbor PDF v bezplatnej aplikácii Adobe Acrobat Reader. Otočíte sa. Prejdite do dialógového okna tlače. Vyberte ako tlačiareň Microsoft Print to PDF (nainštalovaný v systéme Windows 10). Toto umožňuje uložiť dokument do súboru namiesto jeho odoslania na skutočnú tlačiareň. Ďalej je vhodné manuálne zvoliť orientáciu stránky (na šírku alebo na výšku) zodpovedajúcu otočenému dokumentu. Keď automatická detekcia nefunguje vždy. Potom tlačíte do súboru. Hotový.