Rozdeliť PDF

Rozdeľte súbory PDF na viac stránok online pomocou nášho bezplatného rozdeľovača PDF

Nahrajte súbor PDF, ktorý musíte upraviť. Počkajte na dokončenie nahrávania.

Upravte svoj súbor v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný dokument PDF do zariadenia.

O rozdeľovači PDF


Niekedy je potrebné rozdeliť viacstránkový súbor PDF na časti, extrahovať alebo naopak z neho odstrániť niekoľko stránok. Všetky tieto operácie je možné vykonať online bez použitia špeciálnych programov. Uložte všetky stránky súboru jednotlivo, vyberte čísla strán, ktoré chcete zachovať, alebo naopak odstráňte nepotrebné stránky. Ak používate iba fragment viacstranového súboru PDF - rozdeľte dokument na časti! A potom sa nemusíte motať na stránkach, ktoré hľadajú tie správne.

PDF môžete rozdeliť online alebo pomocou programu. Online metóda je vhodná, ak zriedka upravujete súbory PDF a nepotrebujete ďalšie funkcie. Existuje niekoľko režimov činnosti: rozdelenie súboru na samostatné stránky podľa záložiek alebo prázdnych stránok, ako aj extrakcia jednotlivých stránok a párnych alebo nepárnych stránok. Výsledné objekty je možné kombinovať do iných dokumentov bez použitia ďalšieho softvéru.