PDF-metadataredigerare

Redigera metadata för PDF-filer online med vår gratis PDF-metadata-redigerare

Ladda upp PDF-fil som du behöver redigera. Vänta på att uppladdningen är klar.

Redigera din fil i redigeraren. Du kan öppna redigeraren i helskärmsläge.

Efter redigering kan du enkelt ladda ner ditt uppdaterade PDF-dokument till din enhet.

Om PDF-metadataditor


Många filformat har metadata utöver huvudinnehållet. Denna metadata kan från fall till fall beskriva olika ytterligare parametrar för filens innehåll. Titeln på fliken som öppnar PDF-filen är baserad på metadata för PDF-filen. Det finns mycket information i PDF-filer. Det mesta används för att göra dokumentet detsamma över olika plattformar. Men det finns också många metadata: datum och tid för skapande och redigering, vilken applikation som användes, dokumentets ämne, titel, författare och mycket mer.

Detta är ett program som du kan redigera metadata för PDF-dokument. Det låter dig fylla i information om författaren, titel, dokumentets ämne, lägga till nyckelord. Detta program är enkelt att använda online. Det här programmet kräver inte att Adobe Acrobat är installerat. Programmet stöder PDF-versioner av dokument samt lösenordsskyddade dokument. I vilket fall som helst, om du är orolig för säkerhet, bör du vara försiktig när du förlitar dig på denna information eftersom den kan redigeras senare.