PDF E-tecken

Signera och skydda PDF-filer online med vår gratis PDF-signerare

Ladda upp PDF-fil som du behöver redigera. Vänta på att uppladdningen är klar.

Redigera din fil i redigeraren. Du kan öppna redigeraren i helskärmsläge.

Efter redigering kan du enkelt ladda ner ditt uppdaterade PDF-dokument till din enhet.

Om PDF e-sign


För att organisera en bekväm dokumentutbytesprocess använder många företag elektronisk dokumenthantering. Det hjälper till att spara tid och få signerade dokument direkt utan att vänta på original per post. En digital signatur är ett effektivt sätt att skydda dokument från förändringar och garantera författarens äkthet. En digital signatur intygar att det signerade dokumentet inte har ändrats av tredje part utan författarens medgivande. En digital signatur används vanligtvis för att verifiera äktheten av innehållet i ett dokument. Underskriften av ett PDF-dokument är baserat på ett digitalt certifikat utfärdat av en betrodd certifieringsmyndighet.

För att skapa en signatur måste du vara ägare till ett digitalt certifikat. Ett certifikat kan erhållas från olika digitala certifikatorganisationer (såsom VeriSign), som fungerar som en pålitlig mellanhand för att säkerställa den digitala signaturens äkthet. Certifieringsmyndigheter utfärdar och autentiserar certifikat som ägs av individer eller organisationer. Även om den här produkten inte är unik i sitt slag, men till skillnad från andra företag, erbjuder vi dig gratis användning av den när som helst.