PDF-sidnummerering

Lägg till sidnummer till PDF-filer online med vårt gratis PDF-sidnummereringsverktyg

Ladda upp fil, till vilken du måste lägga till sidnummer. Vänta på att uppladdningen är klar.

Redigera din fil i redigeraren. Du kan öppna redigeraren i helskärmsläge.

Efter redigering kan du enkelt ladda ner ditt uppdaterade PDF-dokument till din enhet.

Om PDF-sidnummerering


Nyligen fick jag ett enormt dokument i PDF-format, och jag var tvungen att göra flera operationer med det och bland annat lägga ner sidnummer. Uppgiften komplicerades av bristen på källa, bara själva PDF-filen. Jag skyndade att leta efter sanningen från alla multifunktionella redaktörer, tänkte jag plötsligt, finns det verkligen inget litet program som skulle sätta sidnumren? Sidhuvud och sidfot kan innehålla datum, automatisk paginering, Bates-nummer för juridiska dokument, titel eller författarens namn.

Du kan lägga till sidhuvuden och sidfot i en eller flera PDF-filer. Du kan använda olika sidhuvuden och sidfot i samma PDF-fil. Du kan till exempel lägga till en rubrik för udda sidor som visar sidnumret till höger och en annan rubrik för jämna sidor med sidnumret till vänster. När du lägger till ett Bates-nummer kan du ange antalet siffror, startnumret och prefixet eller postfixet som ska läggas till för varje Bates-nummer.