Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF

Chỉnh sửa siêu dữ liệu tệp PDF trực tuyến bằng trình chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF


Nhiều định dạng tệp có siêu dữ liệu ngoài nội dung chính. Trong từng trường hợp cụ thể, siêu dữ liệu này có thể mô tả các tham số bổ sung khác nhau của nội dung tệp. Tiêu đề của tab mở PDF dựa trên siêu dữ liệu của tệp PDF. Có rất nhiều thông tin trong tệp PDF. Hầu hết nó được sử dụng để kết xuất tài liệu giống nhau trên các nền tảng khác nhau. Nhưng cũng có rất nhiều siêu dữ liệu: ngày và giờ tạo và chỉnh sửa, ứng dụng nào đã được sử dụng, chủ đề, tiêu đề, tác giả của tài liệu, v.v.

Đây là một chương trình mà bạn có thể chỉnh sửa siêu dữ liệu của tài liệu PDF. Nó cho phép bạn điền thông tin về tác giả, tên sách, chủ đề của tài liệu, thêm từ khóa. Chương trình này rất dễ sử dụng trực tuyến. Chương trình này không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat. Chương trình hỗ trợ các phiên bản PDF của tài liệu cũng như các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong mọi trường hợp, nếu bạn lo lắng về bảo mật, bạn nên cẩn thận khi dựa vào thông tin này vì nó có thể được chỉnh sửa sau này.