Ký hiệu điện tử PDF

Ký và bảo vệ các tệp PDF trực tuyến bằng trình ký PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về e-sign PDF


Để tổ chức quá trình trao đổi tài liệu thuận tiện, nhiều công ty sử dụng quản lý tài liệu điện tử. Nó giúp tiết kiệm thời gian và nhận được các tài liệu đã ký ngay lập tức mà không cần đợi bản gốc qua đường bưu điện. Chữ ký điện tử là một cách hiệu quả để bảo vệ tài liệu khỏi những thay đổi và đảm bảo tính xác thực của tác giả. Chữ ký điện tử xác nhận rằng tài liệu đã ký không bị thay đổi bởi các bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chữ ký điện tử thường được sử dụng để xác minh tính xác thực của nội dung tài liệu. Chữ ký của tài liệu PDF dựa trên chứng chỉ kỹ thuật số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực tin cậy cấp.

Để tạo chữ ký, bạn phải là chủ sở hữu của chứng chỉ số. Chứng chỉ có thể được lấy từ các tổ chức chứng thư số khác nhau (chẳng hạn như VeriSign), hoạt động như một trung gian đáng tin cậy để đảm bảo tính xác thực của chữ ký số. Cơ quan chứng nhận cấp và xác thực các chứng chỉ thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức. Mặc dù sản phẩm này không phải là duy nhất trong loại hình của nó, nhưng không giống như các công ty khác, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền sử dụng miễn phí bất cứ lúc nào.