Trích xuất các trang PDF

Trích xuất các trang từ tệp PDF trực tuyến bằng trình trích xuất trang PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về trình giải nén PDF


Để trích xuất các trang riêng lẻ từ tài liệu PDF, chẳng hạn, để lưu một trang riêng biệt từ tạp chí với công thức bạn thích, bạn có thể sử dụng công cụ in tiêu chuẩn của Windows, cụ thể là Microsoft Print to PDF. Trích xuất các trang PDF trực tuyến và sau đó lưu PDF. Đừng lo lắng về chất lượng. Việc trích xuất các trang từ tệp PDF không ảnh hưởng đến chất lượng tệp PDF của bạn. Công cụ trích xuất các trang để chất lượng tệp PDF của bạn vẫn hoàn toàn giống nhau.

Không có điều kiện đặc biệt nào được yêu cầu để trích xuất các trang từ tệp PDF. Ứng dụng hoạt động với tất cả các hệ điều hành và trình duyệt hiện tại. Chỉ cần sử dụng ứng dụng này trong trình duyệt của bạn. Ứng dụng phân trang này không giữ các tệp của bạn trên máy chủ của chúng tôi lâu hơn mức cần thiết. Các tệp và kết quả của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau một khoảng thời gian ngắn.