Trình điền biểu mẫu PDF

Điền biểu mẫu PDF trực tuyến bằng cách sử dụng trình điền biểu mẫu PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về Trình điền biểu mẫu PDF


Cách điền và lưu biểu mẫu PDF mà không cần phần mềm đặc biệt. Trong hầu hết các trường hợp, đây là các tệp PDF, trước đây yêu cầu phần mềm bổ sung, chẳng hạn như Adobe Reader, để hiển thị và điền. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chương trình này không có trong bộ phần mềm được cài đặt trên PC của bạn? Có hai loại biểu mẫu trong tệp PDF: tương tác và không tương tác. Biểu mẫu tương tác là biểu mẫu PDF có các trường mà bạn có thể điền trực tiếp vào các trường biểu mẫu mà không cần sử dụng các chức năng khác.

Một loại biểu mẫu khác là không tương tác, nó chỉ đơn giản là văn bản và dòng, qua đó bạn cần ghi dữ liệu của mình. Xuất dữ liệu biểu mẫu cũng như nhận xét giúp giảm lượng dữ liệu được truyền. Một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất trong trình chỉnh sửa PDF là khả năng tạo các biểu mẫu có thể điền. MyPDFtools cho phép bạn tạo bất kỳ biểu mẫu tương tác nào trong tài liệu mà người dùng có thể điền vào, ký bằng chữ ký điện tử, in, lưu, gửi qua e-mail.