Chuyển đổi HTML sang PDF

Chuyển đổi trực tuyến các tệp HTML sang PDF bằng công cụ chuyển đổi PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chuyển đổi. Chờ hoàn tất quá trình tải lên

Sau khi hoàn tất việc tải tệp lên, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để tiếp tục

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể tải tệp mới xuống thiết bị của mình

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi HTML sang PDF


Các tệp có phần mở rộng HTM hoặc HTML là các tệp Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản là các trang web tiêu chuẩn. Bởi vì tệp HTM là tệp văn bản, chúng chỉ chứa văn bản cũng như các liên kết văn bản đến các tệp bên ngoài khác. Ví dụ như những hình ảnh trong bài viết này. Các tệp HTM và HTML có thể chứa các liên kết đến các loại tệp khác - ví dụ: tệp video, CSS hoặc JS. Bạn có thể mở tệp bằng phần mở rộng HTML bằng nhiều trình duyệt khác nhau như Mozilla Firefox và Google Chrome, cũng như Edge, Internet Explorer, v.v. Định dạng tệp này có thể được chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản, vì tệp .html được biểu thị bằng một tài liệu văn bản chuẩn.

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một định dạng tệp đa năng giữ nguyên phông chữ, hình ảnh và bố cục của tài liệu gốc, bất kể tài liệu được tạo trên nền tảng nào và nhiều ứng dụng. Nó được khởi xướng bởi Adobe và ban đầu được thiết kế để trình bày điện tử các tài liệu in. Các tệp PDF trông giống nhau cho dù chúng được xem trên thiết bị nào. Cho dù bạn đang sử dụng Windows 10, Mac, Chrome OS, Android, Windows Phone, iPad hay Windows XP - trên bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào, các tệp PDF vẫn giống nhau.