Hợp nhất PDF

Hợp nhất các tệp và trang PDF trực tuyến bằng cách sử dụng hợp nhất PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về Hợp nhất PDF


Nếu bạn cần kết hợp hai tệp PDF thành một, nhưng bạn không biết cách thực hiện, thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn. Bạn có thể kết hợp các tệp này bằng cách sử dụng phần mềm đặc biệt hoặc sử dụng các tài nguyên trực tuyến. Hiện tại, có nhiều chương trình có thể chuyển đổi hai hoặc nhiều tệp có định dạng được xem xét thành một. Một số trong số chúng được thiết kế riêng cho mục đích này, một số có thể làm nhiều việc khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần ghép hai tệp PDF hoặc thậm chí nhiều tệp cùng một lúc? Ví dụ: kết hợp các tài liệu và ảnh được quét khác nhau. Đôi khi bạn chỉ cần nối hai tài liệu PDF lại với nhau hoặc thêm các trang mới vào một tài liệu hiện có. Kết quả là một tài liệu PDF nhiều trang. Bạn có thể hợp nhất tài liệu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, XPS, tệp hình ảnh (JPG, PNG, TIFF, DCX) và các loại tệp khác thành PDF.