Sắp xếp PDF

Sắp xếp các tệp và trang PDF trực tuyến bằng trình tổ chức PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về trình tổ chức PDF


Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của các trang PDF, chúng có thể đã được quét sai thứ tự. Làm cách nào để thay đổi trình tự các trang trong PDF? Để thay đổi thứ tự của các trang trong tài liệu PDF, bạn có thể chuyển từ sử dụng bảng Hình thu nhỏ. Trong một số trường hợp, cần phải thay thế toàn bộ trang trong tệp PDF bằng một trang PDF khác.

Di chuyển một trang khá đơn giản - chỉ cần chọn một hình thu nhỏ với số tương ứng và kéo nó đến vị trí mới trong ruy-băng. Bằng cách này, bạn có thể hoán đổi các trang và sắp xếp chúng theo thứ tự bạn muốn. Nếu hoán vị không phải là toàn cục, thì bạn có thể chọn hình thu nhỏ của trang trong cửa sổ Hình thu nhỏ của Trang trong Acrobat và kéo chúng trong cùng một cửa sổ đến vị trí mong muốn trong tài liệu.