Trình đọc PDF

Mở và xem các tệp PDF trực tuyến bằng trình đọc PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về trình đọc PDF


Nếu chương trình xem tệp pdf không được cài đặt trên máy tính, các dịch vụ xem tài liệu trực tuyến trên trình duyệt của điện thoại sẽ giúp bạn. Chọn tài liệu PDF, tải lên, sau đó nhấp vào nút xem. Các tệp tìm thấy trên Internet có thể được xem trực tiếp trong trình duyệt. Theo mặc định, các tệp có định dạng được hỗ trợ sẽ được mở trong trình duyệt ngay sau khi tải xuống. Nếu chủ sở hữu trang web đã tắt tính năng tự động mở tệp, tệp sẽ không tự động mở trong trình duyệt mà được lưu trên máy tính. Bạn có thể mở thủ công trong trình duyệt của mình. Khi xem tệp, bạn có thể kiểm soát hiển thị của chúng trong cửa sổ trình duyệt và đánh dấu sách điện tử.

Theo mặc định, các tệp có định dạng được hỗ trợ sẽ được mở trong trình duyệt ngay sau khi tải xuống. Nếu chủ sở hữu trang web đã tắt tính năng tự động mở tệp, tệp sẽ không tự động mở trong trình duyệt mà được lưu trên máy tính. Bạn có thể mở thủ công trong trình duyệt của mình. Khi xem tệp, bạn có thể kiểm soát hiển thị của chúng trong cửa sổ trình duyệt và đánh dấu sách điện tử. Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể mở một pdf nằm trên ổ cứng của máy tính trong trình duyệt của bạn. Ngay cả khi mục menu không được tìm thấy trong trình duyệt, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O và mở pdf trong trình duyệt bằng trình xem tích hợp của trình duyệt.