Tách PDF

Chia tệp PDF thành nhiều trang trực tuyến bằng trình chia PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về bộ chia PDF


Đôi khi, cần phải chia một tệp PDF nhiều trang thành nhiều phần, trích xuất hoặc ngược lại, xóa một vài trang khỏi nó. Tất cả các hoạt động này có thể được thực hiện trực tuyến mà không cần sử dụng các chương trình đặc biệt. Lưu tất cả các trang của tệp riêng lẻ, chọn số trang bạn muốn giữ lại, hoặc ngược lại, xóa các trang không cần thiết. Nếu bạn chỉ đang sử dụng một đoạn của tệp PDF nhiều trang - hãy chia tài liệu thành nhiều phần! Và sau đó bạn không cần phải lộn xộn trong các trang để tìm kiếm những thứ phù hợp.

Bạn có thể chia PDF trực tuyến hoặc sử dụng một chương trình. Phương pháp trực tuyến phù hợp nếu bạn hiếm khi chỉnh sửa tệp PDF và không cần các chức năng bổ sung. Có một số chế độ hoạt động: chia tệp thành các trang riêng biệt, theo dấu trang hoặc trang trống, cũng như trích xuất các trang riêng lẻ và các trang chẵn hoặc lẻ. Các đối tượng kết quả có thể được kết hợp thành các tài liệu khác mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm bổ sung nào.