Hình mờ PDF

Thêm hình mờ vào tệp PDF trực tuyến bằng trình chỉnh sửa hình mờ PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chỉnh sửa. Chờ hoàn tất quá trình tải lên.

Chỉnh sửa tệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tài liệu PDF cập nhật về thiết bị của mình.

Giới thiệu về Hình mờ PDF


Hình mờ là một văn bản hoặc hình ảnh nhỏ được kết hợp với nội dung chính của tài liệu. Một hình ảnh hoặc văn bản thường được phủ lên với độ trong suốt để làm mềm nó. Bằng cách làm việc với độ trong suốt, bạn có thể đưa hình mờ lên phía trước. Độ trong suốt thấp tạo ấn tượng rằng nội dung tài liệu đang đi qua hình mờ. Về mặt trực quan, điều này tương tự như hiệu ứng được tạo ra khi hình mờ ở trong nền.

Đối với hình mờ, bạn có thể tùy chỉnh kích thước, phông chữ, kiểu, màu sắc, vị trí trên trang, chỉ định số trang mà chúng sẽ được hiển thị, v.v. và cũng có thể chọn hình ảnh từ tệp PDF làm hình mờ. Các loại hình mờ khác nhau có thể được sử dụng trong một tệp. Bạn có thể thêm nhiều hình mờ vào mỗi trang trong tài liệu của mình.