Công cụ chuyển đổi XPS sang PDF

Chuyển đổi tệp XPS trực tuyến sang PDF bằng công cụ chuyển đổi PDF miễn phí của chúng tôi

Tải lên tệp PDF mà bạn cần chuyển đổi. Chờ hoàn tất quá trình tải lên

Sau khi hoàn tất việc tải tệp lên, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để tiếp tục

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể tải tệp mới xuống thiết bị của mình

Giới thiệu về XPS to PDF Converter


Tệp .xps là một đặc tả tệp Giấy XML mô tả cấu trúc và nội dung của tài liệu, bao gồm cả bố cục và hình thức. Tệp XPS có thể là một trang hoặc nhiều trang. Các tệp XPS lần đầu tiên được triển khai để thay thế cho định dạng EMF và hơi giống với phiên bản PDF của Microsoft, nhưng thay vào đó dựa trên XML. Do cấu trúc của tệp XPS, mô tả tài liệu của chúng không thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành hoặc máy in và nhất quán giữa các nền tảng.

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một định dạng tệp đa năng giữ nguyên phông chữ, hình ảnh và bố cục của tài liệu gốc, bất kể tài liệu được tạo trên nền tảng nào và nhiều ứng dụng. Nó được khởi xướng bởi Adobe và ban đầu được thiết kế để trình bày điện tử các tài liệu in. Các tệp PDF trông giống nhau cho dù chúng được xem trên thiết bị nào. Cho dù bạn đang sử dụng Windows 10, Mac, Chrome OS, Android, Windows Phone, iPad hay Windows XP - trên bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào, các tệp PDF vẫn giống nhau.